Vítáme Vás na webových stránkách projektu „Etická škola“.

logo Eticka skola

Obecně prospěšná společnost Etická výchova uděluje již od roku 2013, pod záštitou Ministerstva školství, ocenění Etická škola těm školám, které splní všechna kriteria.

Ověřte si během minuty nezávazně, zda Vaše škola všechna kriteria splňuje:
Elektronický minidotazník ohledně plnění kritérií
Pokud nesplňujete všechna kritéria, přesto odešlete formulář a my Vás budeme kontaktovat s možnostmi, jak Vaše škola může na ocenění Etická škola dosáhnout.

Mapa škol, kterým bylo uděleno ocenění Etická škola:

fialová = bronzový stupeň
modrá = stříbrný stupeň
žlutá = zlatý stupeň

____________________________________________________________________________

Jistě jste se setkali s tím, že škola deklaruje: „Máme v naší škole etickou výchovu.“

Co to ale znamená? Jakou časovou dotaci má ať už jako samostatný předmět nebo integrovaná do jiných předmětů? Je na škole dost pedagogů, kteří absolvovali odbornou přípravu? Dává vedení školy etické výchově takovou váhu, že proškoluje celý učitelský sbor?

Ve snaze pomoci zorientovat se nejen odborné pedagogické veřejnosti, ale i rodičům, připravila Etická výchova, o.p.s. tři stupně ocenění „etické školy“, bronzovou, stříbrnou a zlatou pro školy, které splní všechna kritéria v oblasti počtu hodin věnovaných etické výchově ať už formou samostatné hodiny, projektů či kroužků, počtu proškolených učitelů v dlouhodobém 250ti hodinovém kurzu nebo 40ti hodinovém kurzu, krátkodobých workshopech pro pedagogický sbor a metodické podpoře ze strany vedení školy.

Není možné postihnout všechny aspekty toho, zda je škola etická či ne. Efekty jsou i obtížně měřitelné. Naší snahou je pouze pomoci zviditelnit školy, které etickou výchovu akcentují ve svých školních vzdělávacích programech.

Od října 2013 se uděluje, pod záštitou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, školám, které o to požádají a splní kritéria, ocenění „Etická škola“.

Věříme, že podpora etické výchovy, která vede k rozvoji tzv. „měkkých kompetencí“ žáků a zlepšuje klima na školách, příznivě působí na to, aby škola nebyla jen místem předávání informací, ale byla zdravým prostředím pro formování jednotlivce a jeho přípravu na život.